'

Instytucja: CHYNÓW

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez CHYNÓW

  W związku z przesłaniem wniosku o informację publiczną poniżej
  przedstawiam  dane:

  Ad. 1. NIE

  Ad. 2. NIE DOTYCZY

  Ad. 3. NIE DOTYCZY

  Ad. 4. NIE PROWADZI

  Ad. 5. NIE DOTYCZY

  Ad. 6. Wydatki na ogłoszenia i artykuły

  2015r. - 36187,59zł

  2016r. - 15442,28zł

  2017r. - 13779,70zł

  2018r. - 5734,26zł

  Innych wydatków dotyczących promocji nie ponosimy.

  Pozdrawiam
  Mariola Kluczyk
  Urząd Gminy w Chynowie

  tel. (48) 661 57 37
  mail: promocja@chynow.pl

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
  Data: Wed, 18 Jul 2018 12:29:21 +0200
  Nadawca: UG Chynów Biuro <biuro@chynow.pl>
  Adresat: Mariola Kluczyk <promocja@chynow.pl>

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Data: Wed, 18 Jul 2018 09:35:46 -0000
  Nadawca: sprawa-8172@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Odpowiedź-Do: sprawa-8172@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Adresat: biuro@chynow.pl

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
  informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
  czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  adres sprawa-8172@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
  zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego