'

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez STARA KAMIENICA

  Twoja wiadomość

  Do: starakamienica@starakamienica.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 16.07.2018 09:05

  odczytano w dniu 16.07.2018 09:17.

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez STARA KAMIENICA

  W odpowiedzi na wniosek Gmina Stara Kamienica informuje, że

  Gmina Stara Kamienica wydaje Biuletyn „Izerska Wieś” nakład 1000 szt, bezpłatny – kwartalny

  ISSN-1644-7808

  Z poważaniem:

  Kamila Wajda

  inspektor

  Gmina Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41

  tel. 75 751 43 37,

  fax. 75 751 43 37 <mailto:sekretariat@starakamienica.pl> sekretariat@starakamienica.pl

  BIP - www.stara-kamienica.bipgmina.pl

  NIP: 611-011-29-50, REGON: 000544622

  Załączniki