'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez CZERWONKA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzadgminy@czerwonka.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

 • Informacja. przez CZERWONKA

  Dzień dobry,

  w związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia
  18.07.2018 r. Urząd Gminy w Czerwonce informuje, że Urząd, ani jednostki
  mu podległe nie prowadzą mediów w postaci gazety, radia czy telewizji.
  Jednocześnie przesyłamy informacje o wydatkach gminy na ogłoszenia,
  artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego rodzaju promocję
  w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w
  2018 roku:

  2015 rok - 1.000,29 zł
  2016 rok - 1.629,90 zł
  2017 rok - 1.539,76 zł
  2018 rok (do dnia 24.07.2018) - 595,90 zł
  co łącznie daje kwotę: 4.765,85 zł.

  --
  ////P//ozdrawiam.//
  //////

  /
  /

  /Grzegorz Łu////niewski
  Animator K//ultury
  /
  //

  /Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Czerwonce/

  /Czerwonka W//łościańska 40/

  /06-232 Czerwonk//a
  tel. 663 538 776 /
  / www.czerwonka.pl/