Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez DĄBRÓWKA

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@dabrowka.net.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-18 11:35

  odczytano w dniu 2018-07-18 13:59.

 • Odpowiedzi na pytania dot. mediów przez DĄBRÓWKA

  Dzień dobry,

  Urząd Gminy w Dąbrówce niniejszym udziela odpowiedzi na postawione pytania w
  e-mail z dnia 18 lipca 2018r.

  Ad. 1. Tak

  Ad. 2. Strona internetowa,

  bezpłatna gazetka informacyjna dla mieszkańców Gminy ukazująca się
  raz na kwartał pt. "Dąbrówka Nasze Ważne Sprawy". Wydawcą jest Urząd
  Gminy

  w Dąbrówce ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka.

  Ad. 3. link do strony: https://www.dabrowka.net.pl

  Ad. 4. Nie.

  Ad. 5. Ze względu na okres urlopowy przesłanie gazetki w formacie pdf
  nastąpi w terminie późniejszym.

  Ad. 6. 2015r.- 34.934,40 zł, 2016r. - 70.962,- zł, 2017r. - 76.170,-zł,
  2018r. - 31.334,-zł.

  Sporządziła:

  Jolanta Jankowska

  Inspektor ds. ewidencji ludności

  Tel. 29 6428258

 • Linki do gazetki przez DĄBRÓWKA

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam linki do naszej gazetki. Wczoraj wysłane zostały
  odpowiedzi na pytania.

  http://kurier-w.pl/Dabrowka_nr10.pdf

  http://kurier-w.pl/Dabrowka_nr11.pdf <http://kurier-w.pl/Dabrowka_nr10.pdf>

  Pozdrawiam

  Jolanta Jankowska

  Urząd Gminy Dąbrówka