'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8201@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GOSZCZYN

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@goszczyn.com.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-09-06 19:20

  odczytano w dniu 2018-09-07 08:47.

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez GOSZCZYN

  OR.1431.26.2018 r. Goszczyn , dnia 17 września 2018 r.

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 6 września Urząd Gminy Goszczyn w załączeniu przekazuję skany ostatnich 5 gazetek wydawanych przez Gminę. Jednocześnie informuje, iż wydatki z budżetu gminy na ogłoszenia i artykuły w poszczególnych latach rozkładały się następująco 2015 – 5881,25 zł, 2016- 2496,90 zł , 2017- 2496,90zł , 2018 -1635,90zł.

  Z poważaniem

  Monika Wrzoskowicz

  Inspektor

  Gmina Goszczyn

  Ul. Bądkowska 2

  05-610 Goszczyn

  Tel. 486632260 fax. 486632247

 • Odp przez GOSZCZYN

  OR.1431.26.2018 r.
  Goszczyn , dnia 17 września 2018 r.

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 6
  września Urząd Gminy Goszczyn w załączeniu przekazuję skany ostatnich 5
  gazetek wydawanych przez Gminę. Jednocześnie informuje, iż wydatki z
  budżetu gminy na ogłoszenia i artykuły w poszczególnych latach rozkładały
  się następująco 2015 - 5881,25 zł, 2016- 2496,90 zł , 2017- 2496,90zł , 2018
  -1635,90zł.

  Z poważaniem

  Monika Wrzoskowicz

  Inspektor

  Gmina Goszczyn

  Ul. Bądkowska 2

  05-610 Goszczyn

  Tel. 486632260 fax. 486632247