'

Instytucja: GRÓJEC

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GRÓJEC

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@grojecmiasto.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-18 11:35

  odczytano w dniu 2018-07-18 12:20.

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez GRÓJEC

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Państwa e - maila z dnia 18 lipca przekazuję następujące
  informacje:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  Grójecki Ośrodek Kultury, będący samorządową osobą prawną wydaje miesięcznik
  pt. Życie Grójca oraz prowadzi stronę zyciegrojca.pl.

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
  radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
  osoby prawnej gminy;

  Grójecki Ośrodek Kultury wydaje miesięcznik "Życie Grójca" oraz stronę
  internetową zyciegrojca.pl.

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  Wersja internetowa miesięcznika dostępna jest pod linkiem:
  https://zyciegrojca.pl/index.php/gazeta-on-line.

  Strona internetowa prowadzona przez Grójecki Ośrodek Kultury jest dostępna
  pod adresem: https://zyciegrojca.pl/.

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
  jest on zarejestrowany w sądzie;

  Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma.

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma.

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wydatki na promocję w roku 2015 wyniosły 124 817,84 zł, w roku 2016 - 114
  190,62 zł, w roku 2017 -109 228,40 zł, w roku 2018 do dnia 31 lipca br. 43
  033,36 zł.

  Z poważaniem

  Anna Kamińska

  Inspektor

  Wydział Organizacyjny

  Urząd Gminy i Miasta Grójec

  ul. Józefa Piłsudskiego 47

  05-600 Grójec

  Tel: (48) 664-30-91 wew. 47

  http://grojecmiasto.pl/