'

Instytucja: GRUDUSK

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez GRUDUSK

  W odpowiedzi na przesłany wniosek o informację publiczną przesyłam
  odpowiedź na pytania zawarte we wniosku:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  *Odpowiedź: W Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych nie są
  prowadzone media.*

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  *Odpowiedź: Nie dotyczy
  *

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  *Odpowiedź: Nie dotyczy*

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
  czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  *Odpowiedź: Gmina nie prowadzi dziennika i czasopisma.*

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  *Odpowiedź: Nie dotyczy*

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku

  *Odpowiedź: Od 2015 roku do lipca 2018 Gmina Grudusk poniosła wydatki na
  promocję w łącznej kwocie 18 563,81 zł. Wydatki dotyczyły materiałów
  zamieszczonych w prasie lokalnej o Gminie, realizowanych projektach
  współfinansowanych ze środków UE
  *

  *oraz o grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku:*

  *2015 r. - 10 426,71 zł*

  *2016 r. - 2000 zł*

  *2017 r. - 4452 zł*

  *2018 r. - 1685,10 zł*

  *
  *

  Z poważaniem

  --
  Bogumiła Graboń-Golanko
  inspektor
  -----------------------
  Urząd Gminy Grudusk
  ul. Ciechanowska 54
  06-460 Grudusk
  tel. 23 671 50 12 wew. 17