'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: wniosek o informację publiczną przez JABŁONNA

  Dzień dobry,

  w związku z przesłanym wnioskiem w trybie dostępu do informacji publicznej
  informuję, że:

  Ad. 1 Tak.

  Ad. 2 Urząd Gminy Jabłonna wydaje informator gminny "Wieści z Naszej Gminy".

  Ad. 3 Wszystkie wydane przez nas tytuły zamieszczone są na stronie
  internetowej: http://www.jablonna.pl/bannery/zawartosc/85/

  Ad. 4 Tak, jest zarejestrowany.

  Ad. 5 Numery w formacie PDF dostępne są na stronie:
  http://www.jablonna.pl/bannery/zawartosc/85/

  Ad. 6 W 2018 r. nie prowadziliśmy tego typu promocji, w 2017 r. - 2952 zł.
  (dodatek do Gazety Powiatowej "Wokół Jeziora"), w 2015 i w 2016 r. nie
  ponieśliśmy wydatków związanych z tego typu promocją.

  Z poważaniem,

  ............................

  Michał Smoliński Urząd Gminy Jabłonna

  Kierownik Referatu Marketingu ul. Modlińska 152

  i Komunikacji Społecznej 05-110 Jabłonna

  tel: + 48 22 767 73 30

  <http://www.jablonna.pl/> www.jablonna.pl fax:
  + 48 22 774 38 34

  Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione przeznaczone
  wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie jej
  adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem
  niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania
  adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie,
  rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie
  zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo,
  prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale
  usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub
  zapisane na dysku.

  ______

  Obowiązek informacyjny:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że
  Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Jabłonna. Pani/Pana dane są
  przetwarzana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i/lub a) RODO. Posiada
  Pani/Pan dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
  danych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania
  usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
  danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: <mailto:iod@jablonna.pl>
  iod@jablonna.pl.

  RODO Urząd Gminy Jablonna <http://www.jablonna.pl/urzad/zawartosc/526/>
  http://www.jablonna.pl/urzad/zawartosc/526/