'

Instytucja: JADÓW

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie odbioru: Wniosek o informacje publiczną przez JADÓW

  Potwierdzenie odbioru

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do jadow@o2.pl w dniu: środa, 18 lipca 2018 o godz. 11:35.

  Adresat potwierdził odbiór tej wiadomości w dniu: środa, 18 lipca 2018 o godz. 13:05.

 • Re: Pd: Wniosek o informacje publiczną przez JADÓW

  W dniu 2018-07-23 o 08:28, jadow pisze:
  W odpowiedzi na przesłany wniosek o informację publiczna informujemy, iż :

  - Urząd Gminy Jadów poza stroną internetową i fb, nie prowadzi żadnych
  mediów, Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie wydaje natomiast papierowy
  kwartalnik pt. : Biuletyn Informacyjny Gminy Jadów

  - link do strony internetowej jest następujący : http://jadow.az.pl/01/

  - gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma

  - wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
  dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia
  udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku : 2015 - 1.320 zł, 2016 -
  1414,00 zł, 2017 - 759,00 zł, 2018 - 750,00 zł .

  Z poważaniem

  --
  Justyna Winnicka-Bayram, Urząd Gminy Jadów - Kierownik Referatu
  Organizacyjno Społecznego, tel. 25 785-44-09 mail :
  justyna.winnicka@jadow.az.pl