Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wn. inf. pubiczna od UG Jedlnia-letnisko ROiN.1431.11-2 .2018.PD Sieć Obywatelska - Watchdog Polska przez JEDLNIA-LETNISKO

  *Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko*Jedlnia-Letnisko dnia 30.07.2018r.*
  ul. Radomska 43*

  *26-630 Jedlnia-Letnisko *

  NR: ROiN.1431.11-2 .2018.PD**

  ***Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa
  e-mail:*sprawa-8227@fedrowanie.siecobywatelska.pl****

  *Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18.07.2018r.*

  Odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku o udzielenie informacji
  publicznej z dnia 18.07.2018r.:

  ·Gmina Jedlnia-Letnisko prowadzi media.

  ·Strona internetowa Gminy Jedlnia-Letnisko, Gazeta Mieszkańców Gminy*,
  *2 konta na Youtube, Zakładka na stronie internetowej - *„*Gmina na
  Youtube*”, *Facebook Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko.

  *·*Media Strona internetowa Gminy Jedlnia-Letnisko:
  http://jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=232&strona=1, Gazeta
  Mieszkańców Gminy:
  http://jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=191&menu=170&strona=1, dwa
  konta na Youtube: ugjedlnialetnisko, tvugjedlnialetnisko. Facebook
  Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko:
  https://www.facebook.com/gminajedlnialetnisko/, Zakładka na stronie
  internetowej - *„*Gmina na Youtube*”:
  *http://jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=191&menu=192&strona=1.
  *Media prowadzone są przez Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko.***

  ·Gazeta Mieszkańców Gminy nie jest zarejestrowana.

  ·Gazeta Mieszkańców Gminy ostatnie 5 numerów: GŁOS GMINY - Bezpłatny
  biuletyn informacyjny - NR 12/ marzec 2018:
  http://www.jedlnia.pl/asp/pliki/AAAA_wojt_Lesnowolski_2/glosgminy_12-2018.pdf
  GŁOS GMINY - Bezpłatny biuletyn informacyjny - NR 11/ grudzień 2017:
  http://www.jedlnia.pl/asp/pliki/AAAA_wojt_Lesnowolski_2/glosgminy_11-2017_wwwc.pdf
  GŁOS GMINY - Bezpłatny biuletyn informacyjny - NR 10/ październik 2017:
  http://www.jedlnia.pl/asp/pliki/AAAA_wojt_Lesnowolski_2/glosgminy10-_2017_www.pdf
  GŁOS GMINY - Bezpłatny biuletyn informacyjny - NR 9/ lipiec 2017:
  http://www.jedlnia.pl/asp/pliki/AAAA_wojt_Lesnowolski_2/glosgminy_09_www.pdf
  RAPORT o stanie gminy Jedlnia-Letnisko za rok 2016 - Dodatek do
  biuletynu informacyjnego nr 9:
  http://www.jedlnia.pl/asp/pliki/AAAA_wojt_Lesnowolski_2/raport_2016_www.pdf http://www.jedlnia.pl/asp/pliki/AAAA_wojt_Lesnowolski_2/glosgminy_08_10-04-2017.pdf
  GŁOS GMINY - Bezpłatny biuletyn informacyjny - NR 8/ kwiecień 2017:
  http://www.jedlnia.pl/asp/pliki/AAAA_wojt_Lesnowolski_2/glosgminy_08_10-04-2017.pdf
  Ze względu na duży rozmiar plików wnioskowanych dokumentów, podane
  zostały linki przekierowujące na stronę jedlnia.pl w celu bezpośredniego
  pobrania plików w formacie PDF. Treść dokumentu z odpowiedzią zostanie
  zapisana w edytorze wiadomości.

  Wydatki
  Wydatki na promocję gminy w poszczególnych latach:
  Rok 2015 - 114980,63 zł.
  Rok 2016 - 151661,37 zł.
  Rok 2017 - 147469,51 zł.
  Rok 2018 - 62034,84 zł. do dnia udzielenia informacji.*

  *

  --

  Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko

  ROiNUG

  Piotr Dąbrowski

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
  dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż Państwa adres e-mail oraz
  inne dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko,
  ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko w celu realizacji ustawowych
  zadań urzędu. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania
  Państwa danych zawarte są na stronie<http://rodo.grupazpr.pl>jedlnia.pl
  <http://jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=331&strona=1>**

  Załączniki