'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KAŁUSZYN

  Twoja wiadomość

  Do: umkaluszyn@kaluszyn.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-18 11:35

  odczytano w dniu 2018-07-18 12:05.

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez KAŁUSZYN

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przekazuje się dane :

  - w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie prowadzone są media,

  - w Bibliotece Publicznej prowadzona jest gazeta,

  - media dostępne są w internecie www.kaluszyn.pl <http://www.kaluszyn.pl>
  , www.biblioteka.kaluszyn.pl <http://www.biblioteka.kaluszyn.pl> w
  zakładce ".Kałuszyńskie"

  - gazeta zarejestrowana jest w sądzie,

  - wszystkie numery ".Kałuszyńskich" dostępne w formacie pdf na stronie
  www.kaluszyn.pl <http://www.kaluszyn.pl> , www.biblioteka.kaluszyn.pl
  <http://www.biblioteka.kaluszyn.pl> w zakładce ".Kałuszyńskie"

  - wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
  lub innego typu promocję w roku 2015 - 16.182,90 zł, w roku 2016 - 36.117,91
  zł, w roku 2017 - 8.080,79 zł, w roku 2018 - 10.068,66 zł.

  Zastępca Burmistrza

  Henryka Sęktas