'

Instytucja: ŁĄCK

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek przez ŁĄCK

  Odpowiadając na Państwa wniosek o informację publiczną z dnia 18.07.2018 r.

  Informujemy:

  Ad. 1 i Ad. 2 Referat Administracyjno-Organizacyjny Urzędu Gminy Łąck
  zajmuje się przygotowaniem Gazety Łąckiej, która jest wydawana dwa razy w
  roku,

  Ad. 3 Media nie są dostępne w internecie,

  Ad. 4 Nasza czasopismo nie jest zarejestrowana w sądzie,

  Ad. 5 Nasze czasopismo nie jest prowadzone w formie elektronicznej,
  posiadamy w związku z tym tylko formę papierową, która jest dostępna do
  wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00,

  Ad.6 Wydatki na promocję , zakup usług i materiały promocyjne, wyniosły: w
  roku 2015 - 61 332,67,- 2016 - 56 691,53,- 2017 - 71 635,42,-.

  Z poważaniem

  Agnieszka Woźniak

  Sekretarz Gminy Łąck