'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez MILANÓWEK

  Twoja wiadomość

  Do: Renata Soliwoda
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 18 lipca 2018 11:35:51 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana o godzinie 18 lipca 2018 11:46:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • ZKS.1431.3.2018.KS odpowiedź na informację publiczną przez MILANÓWEK

  Szanowni Państwo,
  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nadesłany do Urzędu Miasta Milanówka drogą elektroniczna w dniu 18 lipca br. poniżej udzielam odpowiedzi na kolejne pytania.

  Pytanie 1 : Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?
  Odp.: Tak media są prowadzone przez jednostkę organizacyjną gminy

  Pytanie 2: Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy
  Odp.: Biuletyn Miasta Milanówka - prowadzony przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Milanówku

  Pytanie 3: Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  Odp.: https://milanowek.pl/strefa-mieszkanca/milanowek-miasto-mieszkancow/media/biuletyn-miasta-milanowka

  Pytanie 4: Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  Odp.: Tak, Biuletyn Miasta Milanówka jest zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie

  Pytanie 5: Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  Odp.: 5 numerów w załączniku

  Pytanie 6: Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
  Odp.: Informacje, o które Państwo wnioskują stanowią informację przetworzoną. W związku z powyższym na podstawie art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. u. z 2018.1330 t.j.), wzywam Państwa do wykazania w jakim zakresie wnioskowane informacje są szczególnie istotne dla interesu publicznego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej wiadomości e-mail. Zgodnie ze wspomnianym przepisem prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Jednocześnie informuję, że w przypadku nie wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego, zostanie wydana decyzja o odmowie udostępnienia żądanych informacji publicznych.

  Z upoważnienia Burmistrza Miasta
  Koordynator Zespołu ds. Komunikacji Społecznej

  Katarzyna Stelmach
  Zespół ds. Komunikacji Społecznej
  Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
  tel. 22 758 30 61 wew. 121 | fax 22 755 81 20
  katarzyna.stelmach@milanowek.pl<mailto:katarzyna.stelmach@milanowek.pl> | www.milanowek.pl

  Pomyśl, zanim wydrukujesz!
  W Milanówku Mieście-ogrodzie przywiązujemy szczególną wagę do spraw związanych z ochroną naszego środowiska.
  Zastanów się, czy koniecznie musisz wydrukować tę wiadomość. Jeśli tak, użyj funkcji druku dwustronnego i oszczędzania tonera.

 • Wezwanie KPA ZKS.1431.3.2018.KS przez MILANÓWEK

  Szanowni Państwo,
  W odniesieniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej l.dz. 06568.2018 skierowanego do Urzędu Miasta Milanówka w dniu 18.07.2018 r. za pomocą wiadomości e-mail o treści: "Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8279@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-8279@fedrowanie.siecobywatelska.pl>. Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji", jak również wobec braku udzielonej przez Państwa odpowiedzi na wezwanie Urzędu Miasta Milanówka z dnia 31.07.2018 r. do wykazania w jakim zakresie żądane informacje w części złożonego wniosku są szczególnie istotne dla interesu publicznego (treść poniżej), zawiadamiam, że w sprawie zostanie wydana decyzja administracyjna.
  Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) oraz art. 63 § 1 i § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm.) - zwanej dalej "k.p.a." w związku z art. 64 § 2 oraz art. 63 § 3a k.p.a. wzywam w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego wezwania do podpisania wniosku z dnia 18.07.2018 r. (ewentualnie dostarczenia podpisanego przedmiotowego wniosku do tutejszego Urzędu) lub wniesienia wniosku w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego poprzez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.
  Jednocześnie informuję, że w przypadku braku spełnienia wymogów określonych w niniejszym wezwaniu sprawa zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
  Z upoważnienia Burmistrza Miasta
  Koordynator Zespołu ds. Komunikacji Społecznej
  Katarzyna Stelmach
  Zespół ds. Komunikacji Społecznej
  Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
  tel. 22 758 30 61 wew. 121 | fax 22 755 81 20
  katarzyna.stelmach@milanowek.pl<mailto:katarzyna.stelmach@milanowek.pl> | www.milanowek.pl

  Pomyśl, zanim wydrukujesz!
  W Milanówku Mieście-ogrodzie przywiązujemy szczególną wagę do spraw związanych z ochroną naszego środowiska.
  Zastanów się, czy koniecznie musisz wydrukować tę wiadomość. Jeśli tak, użyj funkcji druku dwustronnego i oszczędzania tonera.