'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Udzielenie informacji publicznej przez MOGIELNICA

  Szanowni Państwo,
  w odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej
  informuję co następuje:
  - Gmina Mogielnica nie posiada własnego wydawnictwa ani nie posiada
  odrębnych mediów,
  - Gmina Mogielnica korzysta z usług zewnętrznych - gazet lokalnych do
  informowania o działaniach Urzędu na rzecz mieszkańców,
  - W roku 2015 koszty poniesione na usługi medialne i na promocję
  wynosiły - 34 918,07zł
  - W roku 2016 koszty poniesione na usługi medialne, druk książki
  "Dzieje Mogielnica" i na promocję wynosiły - 76 252,58zł
  - W roku 2017 koszty poniesione na usługi medialne i na promocję
  wynosiły - 31 203,60zł
  - W roku 2018 do dnia 19.07.2018 koszty poniesione na usługi medialne i
  na promocję wynosiły - 32 321,35zł.
  Z poważaniem
  Anna Bitner-Michalska