'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź przez PIASTÓW

  Dzień dobry!

  W odpowiedzi na Państwa wystąpienie w sprawie prowadzonych przez Miasto
  Piastów mediów informuję, iż:

  - Urząd Miejski w Piastowie ani żadna jednostka organizacyjna Piastowa
  nie prowadzi mediów,

  - w latach 2015-2018 kwota przeznaczona przez Urząd Miejski na różnego
  rodzaju materiały sponsorowane, kampanie reklamowe, ogłoszenia w mediach
  lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich wyniosła odpowiednio: rok 2015
  - 25.694,34 zł, rok 2016 - 61.862,70 zł, rok 2017 - 128,852 zł, rok 2018
  - 38.263 zł.

  Jednocześnie przepraszam za niewielkie opóźnienie w udzieleniu powyższej
  informacji, spowodowane sezonem urlopowym.

  Z poważaniem

  Artur Szlapa

  Sekretarz Miasta Piastowa