'

Instytucja: PIONKI

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez PIONKI

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <burmistrz@pionki.pl> o 2018-07-18 11:35

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-07-18 11:47

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji przez PIONKI

  Pionki, dnia 25.07.2018 r.
  PA.1431.3.2018
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  Urząd Miasta Pionki w odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną
  odpowiada:
  Gmina Miasto Pionki w ramach Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i
  Aktywności Lokalnej Urzędu Miasta Pionki prowadzi Telewizję Lokalną
  Kurier Pionkowski na podstawie Koncesji KRRiT,
  https://www.youtube.com/channel/UChbHWxhKkyqN4ju3G6ip2qw
  W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pionkach funkcjonuje Dwutygodnik
  Samorządowy “Nad Zagożdzonką” (gazeta), który jest zarejestrowany w
  sądzie www.nadzagozdzonka.pl <http://www.nadzagozdzonka.pl>
  Gazeta ukazuje się tylko w wersji elektronicznej.
  <http://www.nadzagozdzonka.pl>
  Urząd Miasta Pionki wydaje bezpłatny Biuletyn Miasta Pionki “Wieści z
  ratusza” (raz na kwartał) ISSN 2451-1048.
  Wydatki Gminy Miasto Pionki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
  materiały dedykowane (brutto):
  2015 – 30.354 zł.
  2016 – 11.166 zł.
  2017 – 11.562 zł.
  2018 – 1.353 zł.

  W załączniku przesyłam 5 numerów biuletynu "Wieści z Ratusza" w formacie
  pdf.
  Tomasz Wyroślak
  Kierownik Wydziału Promocji,
  Kultury, Turystyki i Aktywności Lokalnej
  Urzędu Miasta Pionki

  --
  Z poważaniem,
  Wiktor Latos
  Wydział Promocji, Kultury
  Turystyki i Aktywności Lokalnej
  Urząd Miasta Pionki