'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację publiczną przez PŁOŃSK

  Dzień dobry,

  Zgodnie z Państwa wnioskiem z 18 lipca br. o udostępnie informacji
  publicznej dot. mediów i wydatków gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w załączeniu
  przesyłam odpowiedź.

  Z poważaniem
  --
  Iwona Rydzewska

  Referat ds. Promocji, Konsultacji
  i Inicjatyw Społecznych

  Urząd Miejski w Płońsku
  ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  tel. 023 663 13 34
  fax. 023 661 55 11

  www.plonsk.pl