'

Instytucja: UDANIN

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez UDANIN

  Twoja wiadomość

  Do: ug@udanin.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 16-07-2018 09:05

  odczytano w dniu 20-07-2018 13:18.

 • Odpowiedź na Wniosek o informację publiczną przez UDANIN

  Dzień Dobry,

  poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania złożone w mailu wnioskującym o informację publiczną.

  - Media w Gminie Udanin prowadzone są w referacie promocji, znanym także pod inną nazwą - Gminnym Centrum Informacji (GCI)
  - W Gminie Udanin prowadzimy stronę internetową gminy oraz stronę Facebook gminy.
  - Linki do stron to: http://www.udanin.pl/ oraz https://www.facebook.com/Gmina-Udanin-1081942475149177/
  - Nie prowadzimy czasopism gminnych.
  - Wydatki na promocję w poszczególnych latach kształtowały się następująco:
  2015 r. - 13.981,46 zł
  2016 r. - 13.378.76 zł
  2017 r. - 11.692,37 zł
  do dnia dzisiejszego 2018 r. - 15.503,00 zł

  Z poważaniem,
  Aleksandra Kołpak
  Urząd Gminy Udanin
  adres e-mail: aleksandra.kolpak@udanin.pl
  nr tel: 76 870 93 75