'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną przez STARA BIAŁA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@starabiala.pl
  Temat: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-18 11:35

  odczytano w dniu 2018-07-18 16:22.

 • FW: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną przez STARA BIAŁA

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prowadzonych przez Gminę Stara Biała mediów, zawarty we wiadomości e-mail z dnia 18 lipca 2018 r. uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Stara Biała, oprócz prowadzonej strony internetowej www.starabiala.pl, posiada także swój fanpage na portalu Facebook (https://pl-pl.facebook.com/gminastarabiala/). Za prowadzenie strony www odpowiadają po części wszyscy pracownicy tut. Urzędu, a za funkcjonowanie ww. fanpage’a odpowiedzialna jest osoba z zewnątrz, z którą zawarto odpowiednia umowę w tym zakresie.

  Jednocześnie uprzejmie informuję, że Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej odpowiada za wydawanie kwartalnika „Nasza Gmina. Informator Gminy Stara Biała”, który nie został zarejestrowany w sądzie. Dostęp do wszystkich numerów czasopisma możliwy jest pod adresem: https://www.starabiala.pl/jednostki-organizacyjne/gminny-osrodek-kultury-i-sportu/nasza-gmina, a jego ostatnie pięć numerów stanowią załączniki do niniejszej wiadomości.

  Wydatki jakie zostały poniesione przez Gminę Stara Biała i jej jednostki organizacyjne na różnego typu promocję wynoszą odpowiednio:

  1) 2015 r. – 17 587,77 zł;

  2) 2016 r. – 27 724,27 zł;

  3) 2017 r. – 11 142,71 zł;

  4) do 30 czerwca 2018 r. – 21 575,03 zł.

  Biała, dn. 27.07.2018 r.

  SO.1431.36.2018

  Z poważaniem

  z up. Wójta

  Aleksandra Cylińska

  Sekretarz Gminy Stara Biała

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Adrian Portalski
  Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  tel. 24 366-87-23, fax 24 365-61-65
  <mailto:a.portalski@starabiala.pl> a.portalski@starabiala.pl
  <http://www.starabiala.pl/> www.starabiala.pl