'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane / Displayed:Wniosek o informacje publiczną przez ŻELECHÓW

  Twoja wiadomość została wyświetlona 2018-07-18 11:41:57

  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Czas dostarczenia: 2018-07-18 11:36:04
  Odbiorca: zelechow@interia.pl

  --

  Your message was displayed on 2018-07-18 11:41:57

  Subject: Wniosek o informacje publiczną
  Delivery time: 2018-07-18 11:36:04
  Recipient: zelechow@interia.pl

 • Re: Wniosek o informacjepubliczną przez ŻELECHÓW

  W załączeniu skan odpowiedzi na wniosek.Hanna DobrzyńskaUM w Żelechowie