Instytucja: 

BIELSK PODLASKI

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez BIELSK PODLASKI

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_VbDCh6I.txt
 • Wniosek o informacje publiczna Bielsk Podlaski przez BIELSK PODLASKI

  Szanowni Państwo

  Mam przyjemność przesłać odpowiedź Urzędu Miasta Bielsk Podlaski na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 18 lipca 2018 roku. Oficjalna odpowiedź znajduje się w załączniku w formacie PDF.

  W związku z tym, że w odpowiedzi znajdują się linki do stron internetowych, pozwalam sobie poniżej wkleić treść tej odpowiedzi wraz z aktywnymi linkami.

  Z wyrazami szacunku

  Krzysztof Jankowski

  Urząd Miasta Bielsk Podlaski

  {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  Treść pisma w wersji elektronicznej z aktywnymi linkami:

  Bielsk Podlaski, 30 lipca 2018

  Br.1431.5.2018

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z dnia 18 lipca 2018 roku, przesłany drogą elektroniczną, uprzejmie informuję, co następuje:

  − W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski funkcjonuje Referat Obsługi Burmistrza i Rady Miasta, do którego zadań należy m.in. realizacja zadań służby prasowej oraz prowadzenie spraw z zakresu promocji miasta. Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie posiada informacji we wnioskowanym zakresie, dotyczących jednostek organizacyjnych.
  W tej sprawie należy zwrócić się do dyrekcji tychże jednostek, których adresy znajdują się pod poniższymi linkami:

  jednostki organizacyjne: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/godz_urz/jed_org/

  spółki miejskie:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - http://mpecsa.pl/bip/
  Przedsiębiorstwo Komunalne - http://pkbielsk.pl/bip/

  − Jedną z form promocji miasta jest przygotowywanie nieregularnej wkładki do lokalnego tygodnika „Kuriera Podlaskiego” (wydawca: Agencja Informacyjna „Głos”, pl. Jana Pawła II 5, 17-300 Siemiatycze) – pod tytułem „Informator Bielski. Biuletyn Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”. Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie prowadzi innego typu działalności medialnej.
  Prócz „Informatora Bielskiego”, do komunikowania się z mieszkańcami służy serwis internetowy – www.bielsk-podlaski.pl <http://www.bielsk-podlaski.pl> .

  − Wszystkie numery „Informatora Bielskiego” dostępne są w serwisie internetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski pod adresem: http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/strona/informator-bielski-%E2%80%94-biuletyn-urz%C4%99du-miasta

  − „Informator Bielski” jest wkładką do lokalnego tygodnika, a nie oddzielnym dziennikiem lub czasopismem. Nie jest więc zarejestrowany sądowo jako samoistne wydawnictwo. Nie jest też przedsięwzięciem komercyjnym, ani nie stanowi konkurencji dla wydawnictw prywatnych.

  − Dowolny numer „Informatora Bielskiego” w formacie PDF można pobrać ze strony internetowej: http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/strona/informator-bielski-%E2%80%94-biuletyn-urz%C4%99du-miasta klikając na link z wybranym numerem. Przesyłanie „Informatora” w formacie PDF drogą e-mailową mija się z celem, gdyż informacje, o których mowa we wniosku, są dostępne w serwisie internetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

  − Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 r. (w tym na „Informator Bielski”) przedstawiają się następująco:

  l.p.

  rok

  Suma wydatków w zł (brutto)

  1.

  2015

  0

  2.

  2016

  15 928,50

  3.

  2017

  11 328,30

  4.

  2018 (do 26 lipca)

  3 505,50

  Załączniki

  • watchdog521.pdf
 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez BIELSK PODLASKI

  Szanowni Państwo

  Mam przyjemność przesłać odpowiedź Urzędu Miasta Bielsk Podlaski na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 18 lipca 2018 roku. Oficjalna odpowiedź znajduje się w załączniku w formacie PDF.

  W związku z tym, że w odpowiedzi znajdują się linki do stron internetowych, pozwalam sobie poniżej wkleić treść tej odpowiedzi wraz z aktywnymi linkami.

  Z wyrazami szacunku

  Krzysztof Jankowski

  Urząd Miasta Bielsk Podlaski

  {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  Treść pisma w wersji elektronicznej z aktywnymi linkami:

  Bielsk Podlaski, 30 lipca 2018

  Br.1431.5.2018

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z dnia 18 lipca 2018 roku, przesłany drogą elektroniczną, uprzejmie informuję, co następuje:

  − W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski funkcjonuje Referat Obsługi Burmistrza i Rady Miasta, do którego zadań należy m.in. realizacja zadań służby prasowej oraz prowadzenie spraw z zakresu promocji miasta. Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie posiada informacji we wnioskowanym zakresie, dotyczących jednostek organizacyjnych.
  W tej sprawie należy zwrócić się do dyrekcji tychże jednostek, których adresy znajdują się pod poniższymi linkami:

  jednostki organizacyjne: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/godz_urz/jed_org/

  spółki miejskie:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - http://mpecsa.pl/bip/
  Przedsiębiorstwo Komunalne - http://pkbielsk.pl/bip/

  − Jedną z form promocji miasta jest przygotowywanie nieregularnej wkładki do lokalnego tygodnika „Kuriera Podlaskiego” (wydawca: Agencja Informacyjna „Głos”, pl. Jana Pawła II 5, 17-300 Siemiatycze) – pod tytułem „Informator Bielski. Biuletyn Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”. Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie prowadzi innego typu działalności medialnej.
  Prócz „Informatora Bielskiego”, do komunikowania się z mieszkańcami służy serwis internetowy – www.bielsk-podlaski.pl <http://www.bielsk-podlaski.pl> .

  − Wszystkie numery „Informatora Bielskiego” dostępne są w serwisie internetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski pod adresem: http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/strona/informator-bielski-%E2%80%94-biuletyn-urz%C4%99du-miasta

  − „Informator Bielski” jest wkładką do lokalnego tygodnika, a nie oddzielnym dziennikiem lub czasopismem. Nie jest więc zarejestrowany sądowo jako samoistne wydawnictwo. Nie jest też przedsięwzięciem komercyjnym, ani nie stanowi konkurencji dla wydawnictw prywatnych.

  − Dowolny numer „Informatora Bielskiego” w formacie PDF można pobrać ze strony internetowej: http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/strona/informator-bielski-%E2%80%94-biuletyn-urz%C4%99du-miasta klikając na link z wybranym numerem. Przesyłanie „Informatora” w formacie PDF drogą e-mailową mija się z celem, gdyż informacje, o których mowa we wniosku, są dostępne w serwisie internetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

  − Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 r. (w tym na „Informator Bielski”) przedstawiają się następująco:

  l.p.

  rok

  Suma wydatków w zł (brutto)

  1.

  2015

  0

  2.

  2016

  15 928,50

  3.

  2017

  11 328,30

  4.

  2018 (do 26 lipca)

  3 505,50

 • FW: Wniosek o informacje publiczną przez BIELSK PODLASKI

  Szanowni Państwo

  Mam przyjemność przesłać odpowiedź Urzędu Miasta Bielsk Podlaski na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 18 lipca 2018 roku. Oficjalna odpowiedź znajduje się w załączniku w formacie PDF.

  W związku z tym, że w odpowiedzi znajdują się linki do stron internetowych, pozwalam sobie poniżej wkleić treść tej odpowiedzi wraz z aktywnymi linkami.

  Z wyrazami szacunku

  Krzysztof Jankowski

  Urząd Miasta Bielsk Podlaski

  {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  Treść pisma w wersji elektronicznej z aktywnymi linkami:

  Bielsk Podlaski, 30 lipca 2018

  Br.1431.5.2018

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z dnia 18 lipca 2018 roku, przesłany drogą elektroniczną, uprzejmie informuję, co następuje:

  − W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski funkcjonuje Referat Obsługi Burmistrza i Rady Miasta, do którego zadań należy m.in. realizacja zadań służby prasowej oraz prowadzenie spraw z zakresu promocji miasta. Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie posiada informacji we wnioskowanym zakresie, dotyczących jednostek organizacyjnych.
  W tej sprawie należy zwrócić się do dyrekcji tychże jednostek, których adresy znajdują się pod poniższymi linkami:

  jednostki organizacyjne: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/godz_urz/jed_org/

  spółki miejskie:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - http://mpecsa.pl/bip/
  Przedsiębiorstwo Komunalne - http://pkbielsk.pl/bip/

  − Jedną z form promocji miasta jest przygotowywanie nieregularnej wkładki do lokalnego tygodnika „Kuriera Podlaskiego” (wydawca: Agencja Informacyjna „Głos”, pl. Jana Pawła II 5, 17-300 Siemiatycze) – pod tytułem „Informator Bielski. Biuletyn Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”. Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie prowadzi innego typu działalności medialnej.
  Prócz „Informatora Bielskiego”, do komunikowania się z mieszkańcami służy serwis internetowy – www.bielsk-podlaski.pl <http://www.bielsk-podlaski.pl> .

  − Wszystkie numery „Informatora Bielskiego” dostępne są w serwisie internetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski pod adresem: http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/strona/informator-bielski-%E2%80%94-biuletyn-urz%C4%99du-miasta

  − „Informator Bielski” jest wkładką do lokalnego tygodnika, a nie oddzielnym dziennikiem lub czasopismem. Nie jest więc zarejestrowany sądowo jako samoistne wydawnictwo. Nie jest też przedsięwzięciem komercyjnym, ani nie stanowi konkurencji dla wydawnictw prywatnych.

  − Dowolny numer „Informatora Bielskiego” w formacie PDF można pobrać ze strony internetowej: http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/strona/informator-bielski-%E2%80%94-biuletyn-urz%C4%99du-miasta klikając na link z wybranym numerem. Przesyłanie „Informatora” w formacie PDF drogą e-mailową mija się z celem, gdyż informacje, o których mowa we wniosku, są dostępne w serwisie internetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

  − Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 r. (w tym na „Informator Bielski”) przedstawiają się następująco:

  l.p.

  rok

  Suma wydatków w zł (brutto)

  1.

  2015

  0

  2.

  2016

  15 928,50

  3.

  2017

  11 328,30

  4.

  2018 (do 26 lipca)

  3 505,50

  Załączniki

  • watchdog521.pdf