Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez CZARNA BIAŁOSTOCKA

  Twoja wiadomość

  Do: um@czarnabialostocka.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-18 11:39

  odczytano w dniu 2018-07-18 11:50.

 • Pismo informujące o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. przez CZARNA BIAŁOSTOCKA

  Szanowni Państwo

  Przesyłam w załączeniu pismo informujące o przedłużeniu terminu udzielenia
  odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 lipca 2018 r.

  Pozdrawiam

  Bożena Kucharewicz

  Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

  16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A

  tel. 85-713-13-40, fax. 85-713-13-49

  <http://www.czarnabialostocka.pl/> www.czarnabialostocka.pl,
  <mailto:um@czarnabialostocka.pl> um@czarnabialostocka.pl

  Załączniki

 • FW: Odpowiedź na wniosek część 1 przez CZARNA BIAŁOSTOCKA

  Witam

  Ponieważ pełna wiadomość do Państwa nie dotarła (zapewne ze względu na jej
  objętość), przesyłam raz jeszcze. Jednak tym razem podzielę ją na dwie
  wiadomości.

  Pozdrawiam

  Bożena Kucharewicz

  Załączniki

 • FW: Odpowiedź na wniosek - część 2 - 1 przez CZARNA BIAŁOSTOCKA

  Ponieważ trzy numery miesięcznika również nie "przeszły" przez pocztę,
  przesyłam je pojedynczo.

  Załączniki

 • FW: Odpowiedź na wniosek - część 2 - 2 przez CZARNA BIAŁOSTOCKA

  Załączniki

 • FW: Odpowiedź na wniosek - część 2 - 3 przez CZARNA BIAŁOSTOCKA

  Załączniki