Instytucja: 

DUBICZE CERKIEWNE

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez DUBICZE CERKIEWNE

  Dzień dobry
  Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

  Działając na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r.o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2016r.poz.1764) w odpowiedzi na wniosek z dnia 18.07.2018r. informuję jak niżej:

  1. Przez żaden podmiot wymieniony w pierwszym zdaniu wniosku nie są prowadzone media

  2. Wydatki Gminy na ogłoszenia:

  - 2015r. - 996,30 zl

  - 2016r. – 1 783.20 zł

  -2017r. – 590,40 zł

  - 2018r. do 30.06.) – 516,60 zł

  --------------------------------------------------

  Razem 3 886,50 zł

  Podmiot udostępniający informacje publiczną:

  Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

  ul. Główna 65,

  17-204 Dubicze Cerkiewne

  Informacje wytworzył i odpowiada za jej treść:

  Alina Pietruczuk – podinspektor UG Dubicz eCerkiewne

  Informacje udostępnił:

  Mikołaj Ławrynowicz – Sekretarz Gminy Dubicze Cerkiewne

  Dubicze Cerkiewne dn.- 20.07.2018r.