Instytucja: 

HAJNÓWKA

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez HAJNÓWKA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-18 11:39

  odczytano w dniu 2018-07-18 11:44.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Or.1431.41.2018 przez HAJNÓWKA

  Or.1431.41.2018 Siec Obywatelska
  Warszawa
  ul. Ursynowska 22/2

  W Odpowiedzi do przesłanego e-maila z dnia 18.07.2018 r. w sprawie wniosku o udostepnienie informacji publicznej – media prowadzone w gminie , informuję :
  Ad.1 - w urzędzie gminy, jednostkach organizacyjnych lub w samorządowej osobie prawnej - nie są prowadzone media.
  Ad.2 - nie dotyczy
  Ad.3 – nie dotyczy
  Ad.4 - nie dotyczy
  Ad.5 – Informacja o wydatkach gminy na różnego rodzaju promocję:
  1/ Rok 2015 - 500 zł
  2/ Rok 2016 - 60 zł
  3/ Rok 2017 - 2.263,86 zł
  4/ Rok 2018 - 1.944,80 zł

  Pozdrawiam

  Olga Niczyporuk
  inspektor

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez HAJNÓWKA

  Załączniki

  • winmail_OtS0wFg.dat