'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez MICHAŁOWO

  Twoja wiadomość

  Do: ugmich@michalowo.ug.gov.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-18 11:39

  odczytano w dniu 2018-07-18 12:47.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MICHAŁOWO

  W odpowiedzi na zapytanie o informację publiczną złożoną w trybie art.
  2, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
  publicznej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 112, poz. 1198) informuję, iż:
  1. Samorządowa Instytucja Kultury Gminy Michałowo prowadzi media w
  postaci wydawania miesięcznika "Gazeta Michałowa", dostępnego w
  Internecie pod adresem gazeta.michalowo.eu. Tytuł jest zarejestrowany w
  sądzie. Ostatnie 5 numerów można pobrać w formacie PDF ze strony
  gazeta.michalowo.eu.
  2. Wysokość poniesionych wydatków na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
  materiały dedykowane lub innego typu promocję:
  – w roku 2015: 11 262,30 zł
  – w roku 2016: 3 579,30 zł
  – w roku 2017: 8 181,00 zł
  – w roku 2018: 3 660,50 zł

  --
  Jerzy Chmielewski
  Zastępca Burmistrza Michałowa / Sekretarz Gminy
  tel. 85 713 17 75, 881 011 607