Instytucja: 

ZAWONIA

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez ZAWONIA

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  W związku ze złożonym przez Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16.07.2018 r. przesłanym drogą elektroniczną wyjaśniam, że realizacja wniosku nie jest możliwa w ustawowym terminie 14 dni z uwagi na ograniczenia kadrowe związane z okresem urlopowym i realizacją bieżących spraw Gminy Zawonia.

  W związku z powyższym załatwienie wniosku nastąpi w terminie określonym przepisem art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) tj. do dnia 16 sierpnia 2018 r.

  Z poważaniem

  Wojciech Hoffman

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Zawonia

  ul. Trzebnicka 11

  55-106 Zawonia

  tel. 71 312 81 82

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAWONIA

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na przesłanym drogą elektroniczną wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16.07.2018 r. informuję, że Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki

  w Zawonia wydaje czasopismo pod tytułem „Kurier Zawoni” zarejestrowane we właściwym sądzie.

  Numery „Kuriera Gminy” są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.zawonia.pl zakładka Kurier Zawoni.

  Wydatki na promocję (ogłoszenia, artykuły itp.) w mediach wyniosły odpowiednio w roku:

  - 2015 - 16 958,20 zł,

  - 2016 - 5 399,70 zł,

  - 2017 - 18 560,70 zł,

  - 2018 (do dnia odpowiedzi) - 9 581,70 zł.

  Z poważaniem

  Wojciech Hoffman

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Zawonia

  ul. Trzebnicka 11

  55-106 Zawonia

  tel. 71 312 81 82