'

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja publiczna przez POŚWIĘTNE

  AG.1431.20.2018
  Poświętne,
  23 lipca 2018 r.

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa
  e-mail: sprawa-8530@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję,
  co następuje:

  W Urzędzie Gminy Poświętne, w jednostkach organizacyjnych gminy jak i w
  samorządowych osobach prawnych gminy nie są prowadzone media.
  W związku z powyższym stanem rzeczy odpowiedź na pozostałe pytania jest
  bezprzedmiotowa.
  Jednocześnie informuję, że Gmina Poświętne na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję poniosła
  wydatki w następującej wysokości:
  1) w 2015 r. - 14.321,11 zł,
  2) w 2016 r. - 19.405,52 zł,
  3) w 2017 r. - 17.221,02 zł,
  4) w 2018 r. do dnia 23 lipca 2018 r. - 9.939,73 zł.

  Z - ca Wójta

  Alfred Dobrzyński