Instytucja: 

RACZKI

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez RACZKI

  Raczki dn. 20.07.2018 r.

  Urząd Gminy Raczki

  Plac Kościuszki 14

  16-420 Raczki

  ORG.1431.22.2018

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Urząd Gminy Raczki na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018 roku.

  pkt.1 W Urzędzie Gminy Raczki oraz w jej jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone media;

  pkt.2 Nie dotyczy,

  pkt.3 Nie dotyczy;

  pkt.4 Nie dotyczy;

  pkt 5. Nie dotyczy;

  pkt. 6. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocje w 2015 roku 1 850 zł, w 2016 roku 1 845 zł, w 2017 roku 2 460 zł, do 20 lipca 2018 roku 3 230 zł

  Proszę o potwierdzenie otrzymania i odczytania niniejszej wiadomości.

  Emilia Tertel
  Podinspektor
  ___________________
  Urząd Gminy Raczki
  Plac Kościuszki 14
  16-420 Raczki
  875686413

  Załączniki

  • Emilia_Tertrel.vcf