Instytucja: 

SEJNY

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Media przez SEJNY

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej z dnia
  18.07.2018r. Gmina Sejny informuje, że ani Urząd Gminy, ani podległe
  jednostki organizacyjne nie prowadzone są media. Gmina Sejny nie
  umieszczała ogłoszeń (materiałów ) związanych z promocją gminy  w prasie
  czy innych mediach.

  Z wyrazami szacunku

  Józef Januszanis
  Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Z- ca Wójta

  Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Urząd Gminy Sejny
  ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16 - 500 Sejny
  tel. 87 517 37 72, fax 87 516 26 76
  e-mail:{{ email }}
  www.gminasejny.pl