Instytucja: 

ZGORZELEC

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie 5 kolejnych numerów - wydanych przed 15 października 2018 roku, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • WM.1431.1.2019_odpowiedz_siec obywatelska.pdf przez ZGORZELEC

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o informację
  publiczną, który wpłynął do urzędu za pośrednictwem poczty
  elektronicznej w sobotę, 5 stycznia 2019r.

  z poważaniem
  --

  *Renata Burdosz *

  *Samodzielne stanowisko ds. współpracy z mediami *

  ul. Domańskiego 7,
  59-900 Zgorzelec
  tel.:+48 (75) 77 59 948, mobile: 782 810 124

  e-mail:{{ email }} <mailto:{{ email }}>
  www: www.zgorzelec.eu <http://www.zgorzelec.eu>

  *Znajdziesz nas na: *

  nk.pl: Zobacz oficjalne konto Zgorzelca <http://nasza-klasa.pl/zgorzelec>

  facebook: zgorzelecEU <http://www.facebook.com/zgorzelecEU>

  twitter: zgorzelecEU <https://twitter.com/zgorzeleceu>

  YouTube: zgorzelecEU <http://www.youtube.com/user/zgorzelecEU>

  Instagram: zgorzelec_eu <https://www.instagram.com/zgorzelec_eu/>

  Poniższa wiadomość oraz wszelkie załączniki stanowią informacje
  chronione przed ujawnieniem. Jeśli ta wiadomość nie jest przeznaczona
  dla Ciebie, uprzedzamy, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub
  korzystanie z tej wiadomości oraz wszelkich załączników jest zabronione.
  Jeśli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy o niezwłoczne
  zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej
  ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

  Please note that the contents of this message including its attachments
  is the information protected from disclosure. If this message is not
  meant for you, please be warned that disclosing, copying, publishing or
  using it or any attachments is prohibited. If you received this message
  by mistake, please inform sender immediately, send the message back and
  delete it from your system including all the attachments.

  Załączniki

  • WM.1431.1.2019_odpowiedz_siec_obywatelska.pdf
  • r_burdosz.vcf
 • WM.1431.1.2019_odpowiedz_siec obywatelska.pdf przez ZGORZELEC

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o informację
  publiczną, który wpłynął do urzędu za pośrednictwem poczty
  elektronicznej w sobotę, 5 stycznia 2019r. Ponieważ w pliku .pdf linki
  do mediów, o które Państwo prosili są nieaktywne, załączam dodatkowo
  odpowiedź w formacie .docx

  z poważaniem
  --

  *Renata Burdosz *

  *Samodzielne stanowisko ds. współpracy z mediami *

  ul. Domańskiego 7,
  59-900 Zgorzelec
  tel.:+48 (75) 77 59 948, mobile: 782 810 124

  e-mail:{{ email }} <mailto:{{ email }}>
  www: www.zgorzelec.eu <http://www.zgorzelec.eu>

  *Znajdziesz nas na: *

  nk.pl: Zobacz oficjalne konto Zgorzelca <http://nasza-klasa.pl/zgorzelec>

  facebook: zgorzelecEU <http://www.facebook.com/zgorzelecEU>

  twitter: zgorzelecEU <https://twitter.com/zgorzeleceu>

  YouTube: zgorzelecEU <http://www.youtube.com/user/zgorzelecEU>

  Instagram: zgorzelec_eu <https://www.instagram.com/zgorzelec_eu/>

  Poniższa wiadomość oraz wszelkie załączniki stanowią informacje
  chronione przed ujawnieniem. Jeśli ta wiadomość nie jest przeznaczona
  dla Ciebie, uprzedzamy, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub
  korzystanie z tej wiadomości oraz wszelkich załączników jest zabronione.
  Jeśli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy o niezwłoczne
  zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej
  ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

  Please note that the contents of this message including its attachments
  is the information protected from disclosure. If this message is not
  meant for you, please be warned that disclosing, copying, publishing or
  using it or any attachments is prohibited. If you received this message
  by mistake, please inform sender immediately, send the message back and
  delete it from your system including all the attachments.

  Załączniki

  • WM.1431.1.2019_odpowiedz_siec_obywatelska_Vd6XEtz.pdf
  • WM.1431.1.2019_informacja_publiczna_biuletyn.docx
  • r_burdosz_rBCVqG4.vcf