'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8549@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SUPRAŚL

  Twoja wiadomość

  Do: um@suprasl.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 22.04.2019 10:04

  odczytano w dniu 23.04.2019 07:31.

 • Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez SUPRAŚL

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej (nasz nr R.1431.18.2019) informujemy, co następuje:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media – TAK;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy - biuletyn samorządowy „Supraśl Nasza Gmina”, którego wydawcą jest Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie – biuletyn udostępniany jest na Facebooku „Supraśl Nasza Gmina” oraz w linku https://issuu.com/ckirwsupralu/docs/sng_51__ ;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie - TAK;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf. –pismo „Supraśl Nasza Gmina” jest dostępny i do pobrania w linku: https://issuu.com/ckirwsupralu/docs/sng_51__;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018:

  2015 rok:

  - ogłoszenie reklamowe w Forbes – 4305 zł

  - spoty promocyjne w Polskim Radio Białystok – 553,50 zł

  2016 rok:

  - artykuł na potrzeby promocji Gminy Supraśl – 88 zł

  - reklama w gazecie Informator Stolicy-Warszawa 3690zł

  - Reklama w informatorze turystycznym „Odkrywamy Wschód” – 1230 zł

  - promocja Gminy na portalu internetowym Polska Artakcyjna – 244,77 zł

  2017 rok

  - Reklama w publikacji Podlaskie Perspektywy Biznes – 12 915 zł

  - Kampania promocyjna Wzorowa Gmina 4 551 zł

  - Reklama Uzdrowiska Supraśl w czasopiśmie Acta Balneologica – 1845 zł

  2018 rok

  - Publikacja artykułu w Monitorze Biznesu- 3690 zł

  - Kampania reklamowa – 3968 zł

  - Artykuł promujący Uzdrowisko Supraśl – 3075 zł

  - Publikacja materiału promocyjnego Gminy – 2000 zł

  Pozdrawiam / Best regards:

  Magdalena Szymańska-Smarżewska

  Inspektor

  tel. 85 7132 735

  faks: 85 7132 720

  Nabywca: Gmina Supraśl

  ul. Piłsudskiego 58

  16-030 Supraśl

  NIP 966-176-74-47

  Odbiorca: Urząd Miejski w Supraślu

  <http://www.suprasl.pl/> www.suprasl.pl

 • biuletyn Supraśl Nasza Gmina przez SUPRAŚL

  Proszę o pobranie w ciągu dwóch tygodni, bo inaczej link wygaśnie

  Pozdrawiam / Best regards:

  Magdalena Szymańska-Smarżewska

  Inspektor

  tel. 85 7132 735

  faks: 85 7132 720

  Nabywca: Gmina Supraśl

  ul. Piłsudskiego 58

  16-030 Supraśl

  NIP 966-176-74-47

  Odbiorca: Urząd Miejski w Supraślu

  <http://www.suprasl.pl/> www.suprasl.pl