'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Suwałki

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@um.suwalki.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-18 11:39

  odczytano w dniu 2018-07-18 12:13.

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez Suwałki

  Witam.

  Przesyłam odpowiedzi na przesłane do Urzędu Miejskiego w Suwałkach dn. 18 lipca 2018r. pytania.

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  * Tak. W Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Jest to samorządowa instytucja kultury Miasta Suwałki.

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  * Jest to gazeta pt. DwuTygodnik Suwalski.

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  * http://dwutygodniksuwalski.pl/

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  * Tak. DwuTygodnik Suwalski jest zarejestrowany w Sądzie.

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  * Wydanie papierowe w formie PDF można znaleźć pod tym adresem: http://dwutygodniksuwalski.pl/wydanie-papierowe/

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  * W związku z tym, że jest to obszerna informacja - jej przygotowanie będzie wymagało czasu. Dlatego też informuję, że od razu po zebraniu tych materiałów zostaną one Państwu udostępnione w terminie późniejszym. Wnioskowane materiały przekaże Państwu Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

  Mam nadzieję, że na tym etapie udzielone odpowiedzi są wystarczające.

  Pozdrawiam serdecznie.

  _________________________

  z poważaniem

  Kamil Sznel

  Kierownik

  Biuro Prezydenta Miasta

  Urząd Miejski w Suwałkach
  ul. Mickiewicza 1, p. 133,
  16-400, Suwałki
  tel. +48 502 836 311
  <http://www.um.suwalki.pl/> http://www.um.suwalki.pl
  <mailto:in@um.suwalki.pl> ksznel@um.suwalki.pl

  Załączniki

 • Wniosek o informację publiczną przez Suwałki

  Witam

  W uzupełnieniu odpowiedzi na przesłane do Urzędu Miejskiego w Suwałkach dnia
  18 lipca 2018 r. pytania, informuję, że wydatki gminy na ogłoszenia,
  artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w
  "DwuTygodniku Suwalskim" w roku 2015 wyniosły łącznie 11.057,84 zł, w 2016
  r. - 11.087,57 zł, w 2017 r. - 12.303,93 zł, w 2018 r. (I-VII) - 4.950,89
  zł.

  Pozdrawiam

  Monika Podziewska

  Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów

  Urzędu Miejskiego w Suwałkach