Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez SZCZUCZYN

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@szczuczyn.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZUCZYN

  OG.1431.34.2018

  Urząd Miejski w Szczuczynie odpowiadając na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej udziela następujących odpowiedzi:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  Nie. Urząd  posiada jedynie swoją stronę internetowa, na której
  zamieszczane są wiadomości i materiały zgłaszane przez poszczególnych
  pracowników, kierowników jednostek organizacyjnych.

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  Nie dotyczy.

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  Nie dotyczy

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
  czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  Gmina nie prowadzi tego typu mediów.

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  Nie dotyczy

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wydatki Gminy na ogłoszenia, promocję itp.

  2015 rok  22.914,29 zł

  2016 rok  47.860,63 zł

  2017 rok  27.037,61 zł

  2018 rok  14.539,09 zł ( do dna udzielenia odpowiedzi).

  Pozdrawiam

  --
  Jadwiga Jolanta Budzińska
  Sekretarz Gminy
  Urząd Miejski w Szczuczynie
  plac 1000-lecia 23
  19-230 Szczuczyn
  tel. 86 273 50 80 wew. 213