Instytucja: 

BRODNICA

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie 5 kolejnych numerów - wydanych przed 15 października 2018 roku, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez BRODNICA

  *Urząd Gminy Brodnica*

  ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

  tel.: 056 494 16 10, fax.: 056 494 16 40

  e-mail: {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>

  Brodnica,dnia 28 stycznia 2019r.

  *SeGB.1431.2.2019.JK*

  **

  *Sieć Obywatelska *

  *Watchdog Polska*

  *ul. Ursynowska 22/2 *

  *02-605 Warszawa*

  **

  **

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 6
  stycznia 2019r. uprzejmie przekazuję odpowiedzi na zadane przez Państwa
  pytania:

  - Zarówno w Urzędzie Gminy Brodnica, w żadnym z jego wydziałów, w żadnej
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), *nie są prowadzone* media;

  - wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio,
  telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby
  prawnej gminy – *nie dotyczy,* *ponieważ nie prowadzimy mediów*;

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie - *nie
  dotyczy,* *ponieważ nie prowadzimy mediów*;

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
  czy jest on zarejestrowany w sądzie - *nie dotyczy,* *ponieważ nie
  prowadzimy dziennika ani innego typu czasopisma*;

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie 5
  kolejnych numerów - wydanych przed 15 października 2018 roku, w formacie
  pdf. - *nie dotyczy,* *ponieważ nie prowadzimy dziennika ani innego typu
  czasopisma*;

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję:

  - w roku 2015 – 4 909,20 zł,

  - w roku 2016 – 16 209,80 zł

  - w roku 2017 – 42 477,90 zł

  i do końca 2018 roku – 45 609,70 zł.

  Z poważaniem

  *Justyna Klimowska*

  Sekretarz Gminy Brodnica

  ul. Mazurska 13

  87-300 BRODNICA

  Tel. (56) 494 16 10

  Faks (56) 494 16 40

  E-mail: {{ email }}

  W dniu 07.01.2019 o 08:22, Sekretariat pisze:

  Załączniki

  • pfidlloamgfmfang.jpg
  • eafgjkjkeoibhklj.gif
  • mmfpebdeclofkman.jpg
  • Informacja_publiczna_1431.2.2019.JK.pdf