Instytucja: BRUDZEW

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BRUDZEW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <ug@brudzew.pl> o 2018-07-18 11:39

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-07-18 12:05

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez BRUDZEW

  OR.1431.34.2018

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018r. informuję, że Gminny Ośrodek Kultury "Wozownia" (jednostka organizacyjna) wydaje raz w roku Biuletyn Informacyjny Gminy Brudzew "Wieści Gminne". Są one dostępne na stronie internetowej Gminyhttp://www.brudzew.pl pod adresem: http://www.brudzew.pl/wiesci-gminne .

  Ostatnie 5 numerów Biuletynu:

  1) http://www.brudzew.pl/wiesci-gminne/item/968-wiesci-gminne-1-2017

  2) http://www.brudzew.pl/wiesci-gminne/item/626-wiesci-gminne-1-2016

  3) http://www.brudzew.pl/wiesci-gminne/item/357-wiesci-gminne-1-2015

  4) http://www.brudzew.pl/wiesci-gminne/item/268-wiesci-gminne-kwiecien-2014

  5) http://www.brudzew.pl/wiesci-gminne/item/267-wiesci-gminne-grudzien-2012

  Wydatki Gminy Brudzew na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję kształtowały się następująco:

  2015r.- 4349,89zł
  2016r.- 6627,63zł
  2017r.- 7126,10zł
  2018r.- 1808,90zł

  Z poważaniem

  Agnieszka Waliszek

  Inspektor ds. administracyjnych i obsługi sekretariatu

  Urząd Gminy Brudzew
  ul. Turkowska 29
  62-720 Brudzew

  tel. 63 279 83 47 / 63 279 83 33