Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8595@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez CZARNKÓW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@czarnkowgmina.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 22.07.2019 21:22

  odczytano w dniu 23.07.2019 14:22.

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez CZARNKÓW

  Dzień dobry,

  Gmina Czarnków w odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 24 lipca 2019 roku oraz na podstawie art. 2 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z ze zm.), a także art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przesyła odpowiedzi na pytania:

  1) Urząd Gminy Czarnków, jej jednostki, samorządowe osoby prawne i nie prowadzą mediów. Urząd Gminy Czarnków prowadzi fanpage na portalu Facebook.pl

  2) Link do fanpage Gminy Czarnków: https://www.facebook.com/czarnkowgmina/

  3) Gmina Czarnków nie prowadzi dziennika, czasopisma, i tym samym nie są one zarejestrowane w sądzie.

  4) Wydatki Gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane:

  - 2015 : 4 560,84 zł

  - 2016: 4 951,98 zł

  - 2017: 9 713,66 zł

  - 2018: 19 069,06 zł.

  Z poważaniem

  Mariusz Grzegorek
  Sekretarz Gminy Czarnków

  Urząd Gminy Czarnków
  ul. Rybaki 3
  64-700 Czarnków
  tel. (067) 255 22 27, fax (067) 255 30 79
  e-mail: <mailto:urzad@czarnkowgmina.pl> urzad@czarnkowgmina.pl
  e-mail: <mailto:mariusz.grzegorek@ugczarnkow.pl> mariusz.grzegorek@ugczarnkow.pl