Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez DUSZNIKI

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@duszniki.eu
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 18.07.2018 11:39

  odczytano w dniu 18.07.2018 13:51.

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez DUSZNIKI

  W odpowiedzi na poniższy wniosek informuje, że;

  Ad.1 odpowiedź tak;

  Ad.2 odpowiedź- informator gminny;

  Ad.3 http://www.duszniki.eu/

  Ad.4 tak;

  Ad.5 format pdf w załaczniku

  Ad.6 nie poniesiono wydatków

  Z poważaniem

  Danuta Dolemba-Parzybut

  Inspektor ds. Obsługi interesantów

  Urząd Gminy Duszniki

  Załączniki

 • informator Gmina Duszniki przez DUSZNIKI

  W załączniku kolejne numery informatora w pdf.

  Załączniki

 • Informator Gmina Duszniki przez DUSZNIKI

  w załączniku kolejny numer informatora w formacie pdf.

  Załączniki