Instytucja: GNIEZNO

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GNIEZNO

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-18 11:39

  odczytano w dniu 2018-07-18 14:16.

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez GNIEZNO

  Uprzejmie informuję, iż w Urzędzie Gminy Gniezno, jak również w żadnej jednostce podległej, nie są prowadzone media.

  Publikowane ogłoszenia prasowe związane są z informacją o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sprzedaży gruntów i nieruchomości, życzeniami okolicznościowymi. Wydatki na wyżej wymienione ogłoszenia prasowe kształtowały się następująco:

  2015 r. – 8.195,46 zł

  2016 r. – 14.505,59 zł

  2017 r. – 12.747,29 zł

  2018 r. – 8.732,70 zł

  Z poważaniem

  Monika Salska

  Urząd Gminy Gniezno

  Al. Reymonta 9-11

  62-200 Gniezno