'

Instytucja: KOŁO

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KOŁO

  W dopowiedzi na państwa wniosek z dnia 18 lipca 2018r. informujemy:

  Ad - Nie

  Ad. 2 - Nie dotyczy

  Ad. 3 - Nie dotyczy

  Ad. 4 - Nie dotyczy

  Ad. 5 - Nie dotyczy

  Ad. 6 - Wydatki Gminy Koło sprawy związane z promocją:

  2015r. - 21 269,36zł

  2016r. - 28 165,75zł

  2017r. - 31 936,73zł

  2018r. - 34 151,07zł

  Z poważaniem

  Żaneta Siwińska

  Sekretarz Urzędu Gminy w Kole