'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KOŹMINEK

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@kozminek.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-18 11:39

  odczytano w dniu 2018-07-18 12:28.

 • Odpowiedź na informacje publiczna z Gminy Koźminek przez KOŹMINEK

  Dzień dobry Państwu

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej (na podstawie art. 61 konstytucji RP), Urząd Gminy Koźminek uprzejmie informuje że:

  1. W Urzędzie Gminy Koźminek jest wydawany biuletyn informacyjny pn. „Informator Koźminecki”, wydawany jest od dwóch do czterech razy w roku (w zależności od ilości zebranego materiału). Osobą odpowiedzialna jest Pani Sekretarz Gminy. Ponadto Gmina Koźminek posiada konto na Facebooku na którym informacje umieszcza Pani Sekretarz Gminy.

  2. Informator Koźminecki nie jest zarejestrowany w sądzie. Posiada numer ISSN 1732-9140 nadany przez Bibliotekę Narodową z Warszawy.

  3. Link do Facebooka Gminy Koźminek: <https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Gminy-Ko%C5%BAminek-170221416720255/> https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Gminy-Ko%C5%BAminek-170221416720255/.

  4. Link do Informatora Koźmineckiego: <http://www.kozminek.pl/pl/kultura/Gazeta-Gminna-Informator-Kozminecki.html> http://www.kozminek.pl/pl/kultura/Gazeta-Gminna-Informator-Kozminecki.html.

  5. Wydatki na promocję Gminy Koźminek wyniosły w poszczególnych latach:

  2015 – 57 777,23 zł

  2016 – 57 938,63 zł

  2017 – 49 606,86 zł

  2018 – do dnia odpowiedzi na zapytanie o informacje publiczną 37 352,02 zł.

  Ponadto w załączeniu przesyłam pliki PDF z pięcioma ostatnimi numerami Informatora Koźmineckiego.

  Z poważaniem

  Mariusz Kaczmarek

  Gmina Koźminek

  62 76 37 026

  Załączniki