Instytucja: KROBIA

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej Gmina Krobia przez KROBIA

  Dzień dobry

  Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza przesyłam odpowiedź na wniosek
  o udzielenie informacji publicznej z dnia 18.07.2018r.

  ( <mailto:sprawa-8656@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  sprawa-8656@fedrowanie.siecobywatelska.pl)

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

  Tak. Gmina Krobia jest wydawcą miesięcznika "Gmina Krobia. Biuletyn
  informacyjny"

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
  radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
  osoby prawnej gminy;

  Gazeta - miesięcznik. Jednostką organizacyjną Gminy, odpowiedzialną za jego
  przygotowanie oraz publikację i kolportaż jest Urząd Miejski w Krobi.

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  <https://issuu.com/krobia> https://issuu.com/krobia

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
  jest on zarejestrowany w sądzie;

  Miesięcznik "Gmina Krobia. Biuletyn informacyjny", którego wydawcą jest
  Gmina Krobia, wpisany został do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu
  Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2921. Ponadto czasopismo
  zarejestrowane zostało w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach
  ciągłych i oznaczone symbolem ISSN 2299-0291

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  Egzemplarze w linku
  <https://www.dropbox.com/sh/hsbsjahbx4y0qm5/AABe38mPvBX5hBOoCEXfZGJUa?dl=0>
  https://www.dropbox.com/sh/hsbsjahbx4y0qm5/AABe38mPvBX5hBOoCEXfZGJUa?dl=0

  W zakresie poniższego pytania w brzmieniu :
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku proszę o
  doprecyzowanie czy przez ogłoszenia rozumiecie Państwo także urzędowe
  ogłoszenia dotyczące wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego do
  publicznej wiadomości i co rozumiecie Państwo pod pojęciem promocji ?Czy w
  tym zakresie również materiały promocyjne w postaci długopisów , kubków itp.

  Pozdrawiam

  Katarzyna Szablewska

  Sekretarz Gminy Krobia

  Urząd Miejski w Krobi

  ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

  Tel.: (65) 57-12-810

  Fax: (65) 57-38-780

  Kom.: 504-103-256

  cid:image002.jpg@01CFB60F.D18DF5A0

  Załączniki