Instytucja: LISKÓW

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LISKÓW

  Dzień dobry, przesyłam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca:

  Pytanie 1: Tak

  Pytanie 2: Informator Gminny – Redakcja: Urząd Gminy w Liskowie Referat Organizacyjny

  Pytanie 3: http://liskow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=118&strona=1

  Pytanie 4: Nie jest zarejestrowany w sądzie

  Pytanie 5: W załączniku przesyłam Informatory (są dostępne pod wyżej wymienionym linkiem). Zostały wydane dopiero 4 egzemplarze.

  Pytanie 6: Od 2015 roku do dnia 31 lipca 2018 roku łączne wydatki gminy wyniosły: 57 900,52 zł (m.in. reklamy prasowe, kalendarze promocyjne, informatory gminne, banery, torby promocyjne itp.).

  osoby do kontaktu: Patrycja Wesołek, Izabela Cieślak.

  Sekretariat
  Urzędu Gminy w Liskowie
  Patrycja Wesołek
  Tel. 062-76-34-114

  Załączniki