'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez OBRZYCKO

  Obrzycko, dn. 19.07.2018r.

  DOP.1431.9.2018

  *UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ*

  **

  Urząd Miasta Obrzycko na podstawie art. 5, art. 10 oraz art. 13 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 2018
  r. poz. 1330) w odpowiedzi na wniosek z dnia 18.07.2018r., (data wpływu
  do tut. urzędu: 18.07.2018r.) informuje, że
  w Urzędzie MiastaObrzycko nie są prowadzone media.

  Z poważaniem,

  Joanna Lewandowska

  Urząd Miasta Obrzycko

  Rynek 19, 64-520 Obrzycko

  W dniu 18.07.2018 o 11:40, sprawa-8696@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: