Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez BOBROWNIKI

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretariat@ugbobrowniki.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Data: 2018-07-16 09:05

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź na wniosek Gmina Bobrowniki przez BOBROWNIKI

  Dzień dobry,

      W odpowiedzi na Państwa wniosek Urząd Gminy Bobrowniki informuje,
  że w tut. Urzędzie nie prowadzone są media, dziennik ani czasopismo.

      Wydatki Gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
  dedykowane lub innego typu promocję w latach 2015, 2016, 2017 i do dnia
  udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku, przedstawione zostały w
  załączniku do wiadomości.

  --
  Pozdrawiam
  Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy
  Tomasz Kryński
  606-863-997
  (54)230-51-38

  Załączniki