Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • klauzula informacyjna przez BRODNICA

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W związku ze złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

  z poważaniem
  Elwira Kempczyńska
  Sekretarz Miasta

  Załączniki

 • informacja publiczna przez BRODNICA

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  1. Tak są prowadzone
  2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna jest wydawcą miejskiego miesięcznika społeczno -kulturalnego "Ziemia Michałowska"

  3) link do gazety ( strona miejska, UM w Brodnicy)

  https://issuu.com/brodnica

  oraz (starsze wydania gazety)

  https://www.portal.brodnica.pl/strona-163-ziemia_michalowska.html

  4) Rejstracja ZM

  Odbyła się w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Treść decyzji sądu w piśmie z dnia 2009-03-11:

  Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny zawiadamia o wpisaniu do rejestru czasopism:
  - numer rejestru Pr 274
  -Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 87-300 Brodnica, Zamkowa 1
  -miesięcznik w formie papierowej i elektronicznej
  -17 lutego 2009

  W dokumentacji MiPBP znajduje się również drugie postanowienie tegoż sądu z dnia 29 marca 2013 r. o wznowieniu wydawania gazety z dniem 1 stycznia 2013 r. po uprzednim zawieszeniu wydawania ZM na lata 2011 i 2012.

  5) Pięć ostatnich ZM w załączniku poczty

  6)wydatki poniesione w latach 2015 - 2018 na promocje w mediach przez Urzad Miejski w Brodnicy : 2015 r. - 25.458,54 zł, rok 2016 - 35.399,90 zł, rok 2017 - 39.406,40 zł, rok 2018 - 22.679,40

  informację wytworzyli: z up. Burmistrza

  Elwira Kempczyńska

  Sekretarz Miasta

  Zdzisława Marciniak - Dyrektor Wydziału RWI

  Paweł Stanny - Dyrektor MiPBP

  Załączniki