'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez STĘSZEW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@steszew.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 18.07.2018 11:40

  odczytano w dniu 18.07.2018 12:48.

 • odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez STĘSZEW

  OL.1431.35.2018

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
  drogą mailową dnia 18.07.2018r., wskazuję co następuje:

  Ad 1) Tak

  Ad 2) Gazeta, Urząd Miejski Gminy Stęszew

  Ad 3) link:
  <http://www.steszew.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=3&menu=14&strona=1>
  http://www.steszew.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=3&menu=14&strona=1

  Ad 4) Tak

  Ad 5) W załączniku

  Ad 6)

  W 2015 roku - 33.777,43 zł;

  W 2016 roku - 52.110,81 zł;

  W 2017 roku - 65.121.63 zł;

  W I półroczu 2018 roku - 30.244,76 zł.

  Z poważaniem

  Joanna Tomczak

  Podinspektor ds. promocji, marketingu i obsługi prasowej

  Urząd Miejski Gminy Stęszew

  ul. Poznańska 11

  62-060 Stęszew

  tel. (61)819-71-45

  Załączniki