'

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8759@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SZCZYTNIKI

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 23.07.2019 21:31

  odczytano w dniu 24.07.2019 07:06.

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez SZCZYTNIKI

  Dzień Dobry

  W odpowiedzi na wniosek, dotyczący konsultacji zmian ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych tzw. MegaUstawa z dnia 9 lipca 2019r. Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art.. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie o informacji publicznej (tj. Dz. U.. z 2018 r. poz. 1330) uprzejmie informuję, że w Gminie Szczytniki prowadzone są media w postaci gazety pt. ,,Wiadomości Szczytnickie”. W załączniku przesyłam informację o wydatkach Gminy oraz 5 ostatnich numerów gazety. Gazetka jest również dostępna pod linkiem: http://szczytniki.ug.gov.pl/index.php?id=26

  Z poważaniem

  Grażyna Kuchnicka

  Magdalena Ziółkowska

  tel. 62/7625001 lub 62/7625015
  e-mail: <mailto:sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl> sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

  _______________________________________

  Załączniki

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez SZCZYTNIKI

  Magdalena Ziółkowska

  tel. 62/7625001 lub 62/7625015
  e-mail: <mailto:sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl> sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

  _______________________________________

  Załączniki