Instytucja: 

ŚWIĘCIECHOWA

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • wezwanie przez ŚWIĘCIECHOWA

  --
  Joanna Nowak
  Podinspektor
  Urząd Gminy Święciechowa

  Załączniki

  • 20180726145616878.pdf
 • Odpowiedź na Informację Publiczną przez ŚWIĘCIECHOWA

  Dzień Dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie Informacji Publicznej.

  z poważaniem
  Sandra Sztor
  Biuro Rady Gminy

  Gmina Święciechowa
  ul. Ułańska 4
  64-115 Święciechowa
  tel. 655 333 519

  Załączniki

  • Informacja_publiczna_4aXMoi9.pdf
 • Informacja Publiczna przez ŚWIĘCIECHOWA

  Dzień Dobry

  Urząd Gminy w Święciechowie informuje, że w zakresie pytania o informację w sprawie wydatków gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018r. organ wyda decyzje o odmowie udzielenia informacji publicznej.
  W związku z powyższym na podstawie art. 10 KPA przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

  z poważaniem
  Sandra Sztor
  Biuro Rady Gminy

  Gmina Święciechowa
  ul. Ułańska 4
  64-115 Święciechowa
  tel. 655 333 519

 • Decyzja w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej przez ŚWIĘCIECHOWA

  Dzień Dobry

  W załączeniu przesyłam Decyzję Wójta Gminy Święciechowa w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej.

  z poważaniem

  Sandra Sztor

  Gmina Święciechowa
  ul. Ułańska 4
  64-115 Święciechowa

  Załączniki

  • Decyzja_RG.1431.23.2018.pdf