Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8768@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez TRZCIANKA

  Twoja wiadomość

  Do: ratusz@trzcianka.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2019-07-22 21:37

  odczytano w dniu 2019-07-23 07:37.

 • RE: FW: Wniosek o informacje publiczną przez TRZCIANKA

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który został
  dostarczony do Urzędu Miejskiego Trzcianki drogą e-mailową w dniu 22 lipca
  2019 r., udzielam informacji na zawarte w nim pytania:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  ODPOWIEDŹ: NIE

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
  radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
  osoby prawnej gminy;
  ODPOWIEDŹ: NIE DOTYCZY

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  ODPOWIEDŹ: NIE DOTYCZY

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
  jest on zarejestrowany w sądzie;
  ODPOWIEDŹ: GMINA TRZCIANKA NIE PROWADZI DZIENNIKA LUB CZASOPISMA

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  ODPOWIEDŹ: NIE DOTYCZY

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016,
  2017 i 2018 roku.

  ODPOWIEDŹ:

  wydatki na media 2015-2018 rok

  75075.4300

  zadanie

  2015 r.

  2016 r.

  2017 r.

  2018 r.

  publikacje w prasie

  17 322,00 zł

  25 810,78 zł

  24 151,60 zł

  42 794,06 zł

  współpraca z lokalną telewizją

  6 000,00 zł

  10 000,00 zł

  10 000,00 zł

  12 000,00 zł

  druk folderów

  4 757,50 zł

  14 957,60 zł

  19 999,14 zł

  11 021,67 zł

  broszura podsumowująca kadencję

  - zł

  - zł

  - zł

  9 000,00 zł

  film reklamowy

  - zł

  - zł

  11 808,00 zł

  - zł

  spacer wirtualny po mieście i gminie

  - zł

  8 300,00 zł

  - zł

  - zł

  album fotograficzny

  15 960,00 zł

  - zł

  - zł

  - zł

  razem

  44 039,50 zł

  59 068,38 zł

  65 958,74 zł

  74 815,73 zł

  Pozdrawiam

  Dawid Czyż

  Podinspektor ds. promocji i współpracy z mediami

  Urząd Miejski Trzcianki
  tel. 67 352 73 64
  e-mail: <mailto:dczyz@trzcianka.pl> dczyz@trzcianka.pl

  <http://www.trzcianka.pl/> www.trzcianka.pl

  <http://www.facebook.com/GminaTrzcianka> facebook.com/GminaTrzcianka

  Załączniki