'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Sygnały Wierzbinka przez WIERZBINEK

  Wierzbinek, dnia 01.08.2018
  RF.3301.7.39.2018
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2018 roku informujemy, że Gmina
  Wierzbinek do końca 2014 roku wydawała samodzielnie gazetę Sygnały
  Wierzbinka.
  Obecnie od 2015 roku Sygnały Wierzbinka wydawane są przez Gminny Ośrodek
  Kultury w Wierzbinku.
  Sygnały Wierzbinka są zarejestrowane pod nr ISSN 1509-166X Biblioteka
  Narodowa Zakład Czasopism Pracownia Narodowy Ośrodek ISSN od 2015 roku.

  Wydatki na promocję w Urzędzie Gminy Wierzbinek w 2015 roku - 19 902,26 zł,
  Wydatki na promocję w Urzędzie Gminy Wierzbinek w 2016 roku – 33
  795,53 zł,
  Wydatki na promocję w Urzędzie Gminy Wierzbinek w 2017 roku – 29
  341,96 zł,
  Wydatki na promocję w Urzędzie Gminy Wierzbinek w 2018 roku – 19
  916,16 zł.
  W załączeniu ostatnich 5 numerów Sygnałów Wierzbinka.

  Załączniki